West Lakes Golf & Villas sở hữu mặt tiền Tỉnh lộ 822, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An, cách trung tâm TP.HCM 41km. Đây là dự án nổi bật với địa thế ” đầu mối giao thông” quan trọng, không gian thiên nhiên xanh trong lòng sân Golf…

trananhhomes

https://trananhhomes.vn/ là trang chuyên phân phối các dự án, nhà phố, chung cư cao cấp tại thị trường Long An, Bình Dương và Vũng Tàu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store